Meist

LIIKMEDKONTAKT

EESTI RASKEMUUSIKALIIDU EESMÄRK
on toetada ja populariseerida Eesti Raskemuusika
õppimist, loomist, tarbimist ja eksporti.

Eesti Raskemuusika Liidu organiseeritud ja kavandatud tegevuste tulemusena:

– areneb Eesti raskemuusika skene
– kasvab Eesti raskemuusika maine väljaspool Eestit
– jõuab Eesti Raskemuusika artistide tegevus laiema publiku ette nii kodus kui ka välismaal
– on muusikutel võimalus ellu viia muusikalisi ideid ja ellu kutsuda põnevaid kontserte,
– kasvab muusikute teadlikkus kontsertide produktsioonist ja turundusest
– kasvab publiku teadlikkus Eesti Raskemuusikast
– kasvab ja areneb Raskemuusika alane täiendõppe ja hariduse kvaliteet
– on Raskemuusika rohkem ka peavoolumeedias kajastatud ja pakub avastamisrõõmu noorematele generatsioonidele,
– kogutakse ja antakse välja erialalist kirjandust (nt. Eesti Metal noodis)
– areneb interdistsiplinaarne ja žanriteülene koostöö.


Valdkondlik mõju:

– Raskemuusika muutub populaarsemaks ning kontserdikülastajate arv kasvab
– Raskemuusika õppimine muutub noorte seas populaarsemaks
– Eesti inimesed teavad ja tunnevad Eesti Raskemuusikat erinevatest põlvkondadest.
– Eesti muusikud jõuavad aina rohkem esinema rahvuvahelistele lavadele ning annavad välja albumeid suuremate siltide alt.


Kuidas me kavatseme seda teha?
Meie eesmärgid aastaks 2023 on järgmised –

1. Kaardistada Eesti Raskemuusika hetkeseis :

 • Kui palju on bände ja kus nad asuvad.
 • Kui palju on neis liikmeid.
 • Mis vanusegruppi nad kuuluvad.
 • Kui palju ja kus nad esinevad.
 • Kui palju ja kus nad proove teevad.
 • Kui palju nad kulutavad raha muusika tegemisele ja selle välja andmisele.
 • Kui palju nad on ametlikult (EAÜ-s ja EFÜ-s registreeritud) muusikat välja andnud.

2. Saada ülevaade Raskemuusika õppimise võimalustest Eestis :

 • Kes annavad eratunde.
 • Kus nad asuvad.
 • Mis on meie Raskemuusika haridustase üldse nii pillimängu kui muusikatööstuse valdkonnas? 


3. Luua Eestisse korduvad traditsioonilised muusikasündmused –

 • Teha eeltöö Eesti Raskemuusika Aasta Auhindade jagamise läbiviimiseks.
 • Teha eeltöö Eesti Raskemuusika bändide võistluseks/konkursiks.
 • Teha eeltöö Eesti Raskemuusika ‘Preseka päeva’ traditsiooni loomiseks.

5. Koondada ja levitada raskemuusika infot

 • Luua uudiskiri, mis ilmub vähemalt kord kvartalis.
 • Luua ühine kontserdikalender kus oleks kõik Raskemuusikaüritused
 • Saada koht ka rahvusringhäälingu kultuuriuudistes
 • Olla esindatud kas riigi või eratelekanalis kasvõi ühe saatega või saate osaga kvartalis, mis kajastaks Eesti raskemuusikamaailmas toimuvat.


6. Levitada sõna Eesti Raskemuusikaliidust ja selle tegevusest ning kaasata inimesi ja asutusi kes on huvitatud Eesti raskemuusika toetamisest ja edendamisest.

Eesti Raskemuusikaliit / Heavy Music Estonia
Mere pst 4, 10111, Tallinn
Registrikood 80617915 / Pangakonto EE387700771008555462

Juhatus

Ott Evestus – Danel Pandre – Märt Truman


Nõukogu

ROMAN DEMCHENKO
Simo Männiste
Janno Antsmäe
Grete Laus-Evestus
Simo Atso
Madis Velström
Sven Varkel

Trükimaterjalid
Raskemuusikaliit – logo must (läbipaistva taustaga)
Raskemuusikaliit – logo valge (läbipaistva taustaga)